HALSTEREN - ZOUTELANDE
info@vdvaccountants.nl
DIENSTEN
TEAM
NIEUWS
UITGELICHT
VACATURES
SUPPORT
CONTACT
Onafhankelijk, helder & professioneel.

Controle

Voor de controle maken we gebruik van de diensten van de partner binnen de groep Audit Combinate B.V.

Met de jaarrekening en de daarbij horende verklaring leggen ondernemingen / stichtingen die daar verplicht of vrijwillig voor kiezen verantwoording af over de opgestelde jaarstukken. Het doel van een jaarrekeningcontrole is om informatie aan belanghebbenden te verschaffen. Hiermee hebben gebruikers van de jaarrekening het vertrouwen dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid. Als accountant rapporteren wij hierover in een controleverklaring waarin onze onafhankelijke mening staat. Op deze manier heeft de gebruiker een hoge mate van zekerheid dat de jaarrekening geen fout van materieel belang bevat.

Vergunning

Audit Combinate B.V. beschikt over een vergunning om wettelijke controles van jaarrekeningen te mogen uitvoeren, afgegeven door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). U kunt bij ons terecht voor de wettelijke controle van de jaarrekening en de vrijwillige controle van de jaarrekening. 

Wettelijke en vrijwillige controles

Om het maatschappelijk economisch verkeer te beschermen, zijn bedrijven vanaf een bepaalde grootte wettelijk verplicht om een controle/audit te laten uitvoeren. Vrijwillige controles geven bedrijven een sterkere positie omdat de verklaring een bepaalde mate van zekerheid biedt. Vanaf een bepaalde grootte zijn ondernemingen wettelijk verplicht om hun jaarrekeningen te laten controleren door een accountantsorganisatie met de daarvoor vereiste vergunning.

Diversiteit klanten door heel Nederland

Ondanks dat Audit Combinate B.V. deel uitmaakt van de VDV accountants groep / Wouters Advies en hiermee een totaalconcept aanbiedt aan haar cliënten, werkt Audit Combinate B.V. ook zeker voor andere accountantskantoren die er bewust voor gekozen hebben geen AFM vergunning aan te vragen. Door de hoge kosten van het in stand houden van de AFM vergunning verkiezen er accountants kantoren om toe te treden tot Audit Combinate B.V.

Bent u als accountantskantoor met of zonder AFM vergunning geïnteresseerd en wilt u meer informatie over de controle dienstverlening? Neem dan zeker contact met ons op

Meer info

  • A.J. (Aad) van der Vlugt AA   
  • T.M.D. (Tanja) van den Enden-Timmers AA 

 

Contact

info@auditcombinate.nl - www.auditcombinate.nl

  • Dorpsstraat 4 - Halsteren - +31 (0)164 - 68 63 66
  • Roosendaalseweg 70 - Etten-Leur - +31 (0)76 - 5 04 10 10 
  • Steenstraat 33 - Hulst - +31 (0)114 - 85 09 43
  • Lichtenauerlaan 46 - Rotterdam - +31 (0)10 - 303 54 49

© Copyright VDV Accountants - All rights reserved